Nick modtager betalinger per episode af Dem der rejste ud